Boligfoto, betingelser

Sist oppdatert 1. november 2017

Denne siden beskriver forholdet mellom oss i arkiF Boligfoto og deg som vår kunde, hva du kan forvente av oss, og hva vi forventer av deg. Ved bestilling av boligfoto må disse betingelsene godtas.

Hva vi gjør

Fotograferingen

 • Vi møter opp til avtalt tid, lager en plan for fotograferingen og bruker vår kunnskap og erfaring for å produsere best mulig resultat.
 • Hvis vi av uforutsette grunner ss. sykdom ol. må utsette oppdraget informerer vi om dette så snart som mulig.

Levering

 • Det leveres tre bildesett, tilpasset web og trykksaker samt ett til publisering i sosiale medier.
 • Standard levering er to virkedager etter utført fotografering.
  • Ved behov for raskere levering vil det i mange tilfeller være mulig neste virkedag, uten ekstra kostnad. I slike tilfeller ber vi om at du etterspør dette ved bestilling. Merk at for 2D– og 3D plantegninger beregnes det tillegg for en dags levering, se priser.
 • Levering skjer elektronisk via Dropbox.com. Link til nedlasting er tilgjengelig i 30 dager, hvis ikke annet er avtalt.
 • Om ønskelig kan bilder og plantegninger leveres på CD. Gebyr tilkommer.

Hva du gjør

Før fotograferingen

 • For best resultat bør eiendommen være klargjort før avtalt fotografering. Se her for ryddetips.
 • Ønsker du at fotograferingen utføres i penvær (f.eks. pga. eiendommens beliggenhet, utsikt ol.) har du ansvar for å bestille til en dato når værmelding er lovende. Videre å følge med værmelding i tilfelle det blir endring, se under ang. avbestilling/utsettelse.
 • Hvis du ser at du ikke rekker å gjennomføre nødvendig forberedelse før fotoavtalen, eller av andre grunner må utsette/kansellere oppdraget, ber vi om at du gir beskjed til oss så snart som mulig.

Ved avbestilling/utsettelse av oppdrag

 • Vi ber om at avbestilling/utsettelse skjer med minst 24 timers varsel.
 • Avbestilling/utsettelse av oppdrag 0-24 timer før avtale faktureres 40% av oppdragspris, eller minimum kr. 900,– (eks. MVA).
 • Ved bomturer fakturers transport i tillegg.
 • Hvis du av uforutsette grunner ikke kan være til stede på avtalt tidspunkt, men selve eiendommen likevel kan fotograferes, setter vi pris på hvis vi kan låne nøkkel som vi leverer etter utført fotografering. Det faktureres ekstra for nøkkelhenting/levering, se priser.

3D plantegning

Tegning eller oppmåling

For å produsere 3D plantegning trenger vi en korrekt hustegning. Den får vi tak i på en av følgende måter:

 1. Vi måler og skisser opp boligen og bruker vår tegning som grunnmateriale for produksjonen.
 2. Du som oppdragsgiver leverer inn tegning av boligen: papirkopi som vi enten kan ta med eller fotografere på stedet, eller via epost.

Begge alternativene gir like bra resultat, forutsatt at grunnmaterialet er korrekt. Leveres det inn en tegning og det viser seg at det er behov for redigering av den beregner vi timesats for arbeidet og fakturerer for hvert påbegynnt kvarter. Det er i noen tilfeller mulig å lage prisoverslag for redigering av hustegning, men ikke altid. Gjerne hør med oss på forhånd hvis du har spørsmål (bruk feltet for notater i bestillingsskjema eller kontaktskjema her).

Viktig

3D plantegning er ikke en teknisk tegning og avvik kan forekomme. Inventaret på en 3D plantegning er ikke en direkte gjengivelse, men ment til å vise eiendommens potensiale.

Hvis det ønskes en mer presis illustrasjon enn dette er det sansynlig at det vil påløpe ekstra kostnad i form av tilpasning av tegning, korrekturrunder osv.

Om rettigheter, priser og betaling

Rettigheter

 • Opphavsrett til all produsert materiale tilhører arkiF, arkitekturfotograf Thorgeirsson.
 • Inkludert i pris ved kjøp av boligfotografering for markedsføring ved eiendomssalg er avtalt antall bilder iht. valgt fotopakke, samt evt. ekstratjenester ss. mastfoto, 3D plantegning osv., og rettigheter til all aktuell publisering i forbindelse med vedkommende eiendomssalg.
 • Rettigheter til bruk av fotografier gjelder for vår kunde. Hvis vår kunde er huseier kan hun bruke våre bilder sammen med foretrukken samarbeidspartner, evt. flere (hvis f.eks. den første ikke lykkes i å selge eiendommen). Hvis vår kunde er megler, advokat eller en annen profesjonell aktør innen boligsalg kan rettigheter ikke overføres til andre (f.eks. huseier) uten egen avtale med arkiF Boligfoto. Rettigheter følger under ingen omstendigheter eiendommen, f.eks. kan ikke kjøper til vår kunde bruke våre fotografier til et evt. salg på et senere tidspunkt uten særskilt avtale.
 • Bilder kan ikke uten vårt samtykke brukes til annen publisering, med unntak av personlig ikke-kommersiell webside/blog forutsatt kreditering av bilder og link til arkif.no/boligfoto. Ved publisering av bilder i sosial media (Facebook, Twitter, etc.) bør det brukes bilder fra mappen Sosial Media som var inkludert i leveringen. Hvis du er i tvil hvilken publisering tillates – ta kontakt.

Priser

 • Gjeldende prisliste finner du til enhver tid her.
 • Ved kjøp av eksterne tjenester ss. plantegninger beregnes det tillegg for en dags levering (se priser).
 • Merk at kjøresatser kommer i tillegg for alle oppdrag.

Betaling

 • Fakturamottaker bør oppgis ved bestilling, og i allefall før levering av bilder. Levering kan ikke skje før vi har mottatt informasjon om fakturamottker.
 • Fakturering skjer straks etter levering av bilder. Betalingsfrist er ti dager, med mindre annet er avtalt på forhånd.
 • Det faktureres elektronisk, faktura sendes som pdf fil via epost. Hvis det ønskes papirfaktura ber vi om å få beskjed om det før oppdrag leveres. Det tilkommer gebyr for papirfaktura.
 • Ved manglende betaling:
  • Hvis faktura ikke betales innen utgått forfallsdato sender vi ut betalingspåminnelse (purring/inkassovarsel). Purregebyr tilkommer.
  • Hvis faktura ikke betales etter purring/inkassovarsel sendes kravet til inkasso. Inkassoomkostninger tilkommer.

Godkjenning/klager/publisering

 • Bruk av bilder i boligannonse anses som godkjent oppdrag.
 • Hvis resultatet ikke møter dine forventninger, ta kontakt før publisering av materialet. I slike tilfeller plikter vi å forsøke å forbedre resultatet slik at det tilfredsstiller din forventning. Dette kan skje i form av:
  • Ny etterbehandling
  • Hvis vi finner det sansynlig at vi kan imøtekomme din forventning: Delvis eller komplett re-fotografering
 • Hvis du ikke aksepterer resultatet etter et slikt forsøk, skal vi (du og oss) forsøke å komme til enighet om prisavslag, evt. full kreditering av fotograferingen.
 • Full kreditering av fotooppdrag inkluderer ikke transport kostnad og tjenester produsert av underleverandører (3D plantegning).
 • Ved full kreditering av fotografering kan produserte fotografier ikke brukes ved annonsering.
 • Det kan ikke klages på bildekvalitet som skyldes manglende forberedelse av bolig (rydding).

Annet

Hvis du har særskilte ønsker som faller utenfor disse betingelsene ta kontakt slik at vi kan forsøke å komme frem til en avtale.