Boligfoto, betingelser

Sist oppdatert 20. januar 2020

Denne siden beskriver forholdet mellom arkiF Boligfoto og deg som kunde, hva du kan forvente av oss, og hva vi forventer av deg. Ved bestilling av boligfoto må disse betingelsene godtas.

Hva vi gjør

Fotograferingen

 • Vi møter opp til avtalt tid, lager en plan for fotograferingen og bruker vår kunnskap og erfaring for å produsere best mulig resultat.
 • Hvis vi av uforutsette grunner ss. sykdom ol. må utsette oppdraget informeres det om dette så snart som mulig.

Levering

 • Alle fotografier leveres fullredigerte og klare til bruk.
 • Det leveres tre bildesett, tilpasset henholdsvis web og trykksaker samt ett til publisering i sosiale medier.
 • Standard levering er to virkedager etter utført fotografering.
  • Ved behov for raskere levering vil det i mange tilfeller være mulig neste virkedag, uten ekstra kostnad. I slike tilfeller ber vi om at du etterspør dette ved bestilling. Merk at for 3D plantegninger beregnes det tillegg for en dags levering, se priser.
 • Levering skjer elektronisk via dette nettstedet og/eller Dropbox.com. Link til nedlasting er tilgjengelig i 30 dager, hvis ikke annet er avtalt.
 • Dersom kunden har behov for tilgang til bildene etter at nedlasting har gått ut faktureres det timesats for å gjøre leveringen tilgjengelig på nytt (det faktureres for hvert påbegynt kvarter).

Hva du/selger gjør

Før fotograferingen

 • For best resultat bør eiendommen være klargjort før avtalt fotografering. Se her for ryddetips.
 • Ønsker du at fotograferingen utføres i penvær (f.eks. pga. eiendommens beliggenhet, utsikt ol.) har du ansvar for å bestille til en dato når værmelding er lovende. Videre å følge med værmelding i tilfelle det blir endring, se under ang. avbestilling/utsettelse.
 • Hvis du ser at det ikke blir mulig å gjennomføre nødvendig forberedelse før fotoavtalen, eller at oppdraget av andre grunner må utsettes/kanselleres, ber vi om at du gir beskjed til oss så snart som mulig.

Ved avbestilling/utsettelse av oppdrag

 • Kansellering/utsettelse bør skje med minst 48 timers varsel (virkedager), dersom mulig.
 • Det faktureres for kansellering/utsettelse av oppdrag 0-48 timer før avtale (virkedager). Unntak dersom vi kan erstatte den kansellerte avtalen med en ny en.
 • Ved bomturer fakturers transport i tillegg.
 • Hvis du av uforutsette grunner ikke kan være til stede på avtalt tidspunkt, men eiendommen likevel kan fotograferes, setter vi pris på hvis du legger igjen/skjuler nøkkel i nærheten av eiendommen. Det er også mulig å hente* nøkkel som leveres etter utført fotografering. Det faktureres ekstra for nøkkelhenting/levering, se priser.
  • *Gitt at avstand/tid tillater det.

3D plantegning

Tegning eller oppmåling

For produksjon av 3D plantegning er det behov for en korrekt hustegning. Den får vi tak i på en av følgende måter:

 1. Vi måler og skisser opp boligen og bruker skissen som grunnmateriale for produksjonen.
 2. Du som oppdragsgiver leverer inn tegning av boligen: papirkopi som enten kan taes med eller fotograferes ifm. fotooppdraget, eller via epost. Når hustegning sendes via epost er PDF fil å foretrekke.

Begge alternativene gir like bra resultat, forutsatt at grunnmaterialet er korrekt. Leveres det inn en tegning og det viser seg at det er behov for redigering av den beregnes det timesats for arbeidet og det faktureres for hvert påbegynnt kvarter. Det er i noen tilfeller mulig å lage prisoverslag for redigering av hustegning, men ikke altid. Gjerne hør med oss på forhånd hvis du har spørsmål (bruk feltet for notater i bestillingsskjema eller kontaktskjema her).

Viktig

3D plantegning er ikke en teknisk tegning og avvik kan forekomme. Inventaret på en 3D plantegning er ikke en direkte gjengivelse, men ment til å vise eiendommens potensiale.

Hvis det ønskes en mer presis illustrasjon enn dette er det sansynlig at det vil påløpe ekstra kostnad i form av tilpasning av tegning, korrekturrunder osv.

Om rettigheter, priser og betaling

Rettigheter

 • Opphavsrett til all produsert materiale tilhører innehaveren til arkiF, arkitekturfotograf Thorgeirsson, Thorir Vidar Thorgeirsson.
 • Inkludert i pris ved kjøp av boligfotografering for markedsføring ved eiendomssalg og/eller utleie er avtalt antall bilder iht. valgt fotopakke, samt evt. ekstratjenester ss. mastfoto, 3D plantegning osv., og rettigheter til all aktuell publisering i forbindelse med vedkommende eiendomssalg.
 • Rettigheter til bruk av fotografier gjelder for vår kunde. Hvis vår kunde er huseier kan hun bruke våre bilder sammen med foretrukken samarbeidspartner, evt. flere (hvis f.eks. den første ikke lykkes i å selge eiendommen, salg av ulike årsaker må utsettes, etc.). Hvis vår kunde er megler, advokat eller en annen profesjonell aktør innen boligsalg kan rettigheter ikke overføres til andre (f.eks. huseier) uten egen avtale med arkiF Boligfoto. Rettigheter følger under ingen omstendigheter eiendommen, f.eks. kan ikke kjøper til vår kunde bruke våre fotografier til et evt. salg eller utleie på et senere tidspunkt uten særskilt avtale.
 • Bilder kan ikke uten vårt samtykke brukes til annen publisering, med unntak av personlig ikke-kommersiell webside/blog forutsatt kreditering av bilder og link til arkif.no/boligfoto.
 • Ved opplasting av bilder i sosial media (Facebook, Twitter, etc.) bør det brukes bilder fra mappen Sosial Media som var inkludert i leveringen. Hvis du er i tvil hvilken publisering tillates – ta kontakt.

Priser

 • Gjeldende prisliste finner du til enhver tid her.
 • Ved kjøp av eksterne tjenester ss. plantegninger beregnes det tillegg for en dags levering.
 • Merk at kjøresatser kommer i tillegg for alle oppdrag.

Betaling

 • Fakturamottaker bør oppgis ved bestilling, og i allefall før levering av bilder. Levering kan ikke skje før vi har mottatt informasjon om fakturamottker.
 • Oppdrag faktureres etter levering, som regel samme dag. Faktura sendes via epost som PDF fil, på EHF format eller det sendes papirfakura. Ved sistenevnte tilkommer det gebyr.
 • Dersom det ikke presiseres annen foretrukken fakturametode ved bestilling sendes faktura som PDF per epost.
 • Betalingsfrist er ti dager, med mindre annet er avtalt på forhånd.
 • Ved fast avtale kan det faktureres for flere oppdrag av gangen, på tidspunkt avtalt på forhånd.
 • Ved manglende betaling:
  • Hvis faktura ikke betales innen utgått forfallsdato sender vi ut betalingspåminnelse (purring/inkassovarsel). Purregebyr tilkommer.
  • Hvis faktura ikke betales etter purring/inkassovarsel sendes kravet til inkasso. Inkassoomkostninger tilkommer.

Godkjenning/publisering/klager

 • Bruk av bilder i boligannonse anses som godkjent oppdrag.
 • Hvis resultatet ikke møter dine forventninger, ta kontakt før publisering av materialet. I slike tilfeller plikter vi å forsøke å forbedre resultatet slik at det tilfredsstiller din forventning. Dette kan skje i form av:
  • Ny etterbehandling
  • Hvis vi finner det sansynlig at vi kan imøtekomme din forventning: Delvis eller komplett re-fotografering
 • Hvis du ikke aksepterer resultatet etter et slikt forsøk, skal vi (du og oss) forsøke å komme til enighet om prisavslag, evt. full kreditering av fotograferingen.
 • Full kreditering av fotooppdrag inkluderer ikke transport kostnad og tjenester produsert av underleverandører (3D plantegning).
 • Ved full kreditering av fotografering kan produserte fotografier ikke brukes ved annonsering (3D plantegninger vil kunne brukes dersom full kreditering ikke omfatter de).
 • Det kan ikke klages på bildekvalitet som skyldes manglende forberedelse av bolig (rydding).

Annet

Hvis du har særskilte ønsker som faller utenfor disse betingelsene ta kontakt slik at vi kan forsøke å komme frem til en avtale.

 


Vennlig hilsen
Thorir, arkiF Boligfoto