Opphavsrett

Opphavsrett til all innhold på denne websiden tilhører fotograf Thorir Vidar, unntatt når notert.

Utdrag og linker (bilder og tekst) kan re-publiseres på en personlig ikke-kommersiell webside/blog, forutsatt full kreditering av materialet og link til det originale innholdet på denne websiden.

Materiale skal krediteres med: ‘foto(/tekst): Thorir Vidar’. Plassering av link kan tilpasses kontekst men skal være gott synlig og føre til originalt innhold.

For redaksjonelt og kommersielt bruk; kontakt oss for avtale.

Bestill boligfoto

  • Postet under: Info