Opphavsrett

Opphavsrett til all innhold på dette nettstedet tilhører arkiF og/eller fotograf Thorir Vidar Th. unntatt når notert.

Utdrag og linker (bilder og tekst) kan re-publiseres på et personlig ikke-kommersielt nettsted/blog, forutsatt full kreditering av materialet og link til det originale innholdet på dette nettstedet.

Materiale skal krediteres med: «foto(/tekst): arkiF Boligfoto». Plassering av link kan tilpasses kontekst men skal være gott synlig og føre til originalt innhold.

For redaksjonelt og kommersielt bruk; kontakt meg for avtale.

Det faktureres for bruk uten tillatelse, annet enn det som gis tillatelse til per  andre paragraf på denne siden (ref. lov om opphavsrett til åndsverk).