Fotografering av næringseiendom

Fasadebilde av næringsbygg, eiendomsfoto

I tillegg til boliger fotograferer arkiF Boligfoto også næringseiendom.

Næringseiendom varierer til en mye større grad enn boliger og presentasjon av en slik eiendom bør planlegges og utføres med tanke på målgruppen. Eiendommen kan f.eks. være:

  • Kontorbygg
  • Butikklokale
  • Hotell eller annet overnattingstilbud
  • Lager
  • Spesialiserte bygg
  • mm.

Ved utleie av f.eks. et kontorbygg med flere utleiedeler som i stor grad ligner hverandre, er det trolig ikke nødvendig å fotografere alle rommene. Da kan det være hensiktsmessig å vise bilder av et fåtall rom, fellesarealer, eksteriører (og eventuelt nærområde hvis relevant) samt 3D plantegning som gir potensielle leietakere god og lett forståelig oversikt.

Fotografier av næringseiendom er også—i tillegg til salg og/eller utleie—ofte ment til å brukes til den visuelle profilen til bedriften som eier eller holder til i bygget.

I tillegg til allerede eksisterende bygg kan det være ønskelig med dokumentasjon av utbyggingsprosess, fra start til fullført bygg, gjerne for profilering av eller arkivbruk for eiendomsselskapet.

Bruk og presentasjon

I likhet med boligfoto er god presentasjon gull verdt ved salg eller utleie av eiendom for næringslivet. Her gjelder det samme hva angår forberedelse—en godt forberedt eiendom vil fremstå langt mer attraktiv enn hvis det ikke er mulighet til å sette den i stand.

Det er min erfaring at ofte er det ikke mulighet til å forberede næringseiendom optimalt, for eksempel der det er leietakere i bygget som må taes hensyn til eller at salget haster og annonsen må være på nett kvart på i går. I slike tilfeller anbefaler jeg å fokusere på utvendige motiver og et fåtall arealer innvendig, dersom mulig. Hele eiendommen eller seksjonen som skal selges kan så presenteres med 2D eller 3D plantegninger som gir godt inntrykk av eiendommens potensiale.

Mathallen

Prisoverslag

Dersom næringseiendom varierer i stor grad både i innhold og omfang er det naturlig å gi prisoverslag for hvert oppdrag utifra størrelse og ønsket dekning.

Hvis du ønsker pristilbud gjerne send en forespørsel ved å fylle ut skjemaet under.

Om eiendommen

For å forberede prisoverslag trenger jeg litt informason om eiendommen. Det er ikke nødvendig med 100% nøyaktig info her, men en pekepinn for å kunne sette sammen best mulig presentasjonsløsning for ditt prosjekt.


Din kontaktinfo