BKK Konsernbygg

BKK Corporate Building | BKK Konsernbygg

Av Wiberg Arkitektur og Plan.