Likholefossen

Gangbro av stål over foss

Gangbro over Likholefossen i Gaularvassdraget.

Arkitekt: Nordplan.

Gangbro av stål over foss

Foss med gangbro

Foss, fjell og skog i bakgrunn