Sandviken sjøfront

Av Rambøll: Kombinerte bolig og kontorbygg. Utomhusanlegg av Smedsvig Landskapsarkitekter.