Slettebakken Church

Slettebakken Church, exterior | Slettebakken kirke, eksteriør

By architect Tore Sveram, built 1968-70.

Altar sculpture, Budbringeren, by Kristian Blystad.