Bergen hovedbrannstasjon

Fire Station, Bergen Norway | Bergen hovedbrannstasjon

Av SH-Arkitekter.

Fire Station, Bergen Norway | Bergen hovedbrannstasjon

Fire Station, Bergen Norway | Bergen hovedbrannstasjon

Fire Station, Bergen Norway | Bergen hovedbrannstasjon