Handelshøyskolen BI

BI-01_1897

Av b+b arkitekter.

Landskapsarkitektur, Smedsvig Landskapsarkitekter.

BI-02_1821

BI-03_1802

BI-04_1804

BI-05_1876

BI-06_1800

BI-07_1863

BI-08_1831

BI-09_1934