Opphavsrett

Opphavsrett til all innhold på denne websiden tilhører fotograf Thorir Vidar, unntatt når notert.

Utdrag og linker (bilder og tekst) kan re-publiseres på en personlig ikke-kommersiell webside/blog, forutsatt full kreditering av materialet og link til det originale innholdet på denne websiden. Materiale skal krediteres med: foto(/tekst): Thorir Vidar’ eller ‘foto(/tekst): arkiFog link bør, hvis mulig, peke til opprinnelig innhold. Plassering av link kan tilpasses kontekst men skal være gott synlig.

For redaksjonelt og kommersielt bruk; kontakt Thorir Vidar for avtale.